Polyfunkčný dom, Piešťany

Polyfunkčný dom, Piešťany

Polyfunkčný dom, Piešťany

Polyfunkčný dom, Piešťany